جنگل و خاکستر » 2005 » آوریل

آرشیو برای فروردین, ۱۳۸۴

راه‌ها…

فروردین ۲۹م, ۱۳۸۴ دسته Personal | بدون دیدگاه »

تمام راه‌ها به چشمان تو ختم می‌شوند…
………
این لکه‌ها هم
به چشمان من….!

این که غصه خوردن ندارد!
شاید تنها گناه تو این باشد
که هرگز نخواستی
یک دل سیر در چشمانم زل بزنی…
فقط همین!

هنوز هم اما………….
تمام راه‌ها
به چشمان تو
ختم می‌شوند!

فال قهوه

فروردین ۲۴م, ۱۳۸۴ دسته Personal | بدون دیدگاه »

در خواب دیشبم، یک نفر از روی قلبم رد شد…
و رفت !
……
در فال امروزم، کفش‌های رفتنت را دیدم… که مثل همیشه… جُفت سفر بود !
در فال امروزم، باز آن اسم دیگر را دیدم… که سرم داد می‌کشید!
و قول می‌داد تا ابد پشتم را خالی نکند!
اما من…
که دیگر از این همه صدای بلند خسته شده بودم،
دلم می‌خواست کر می‌بودم
و صدای پایین افتادن این همه دل را نمی‌شنیدم…

هر چند…. پایان این داستان هم…..
مثل تمام خوابهایم… از آغاز روشن بود !
………….
اما
به روشنی اسم تو در اول و آخر تمام فال‌هایم…..
هرگز !