جنگل و خاکستر » 2005 » دسامبر

آرشیو برای دی, ۱۳۸۴

یلدا

دی ۲م, ۱۳۸۴ دسته Personal | بدون دیدگاه »
فال حافظ شب یلدا

کاش…

دی ۲م, ۱۳۸۴ دسته Personal | بدون دیدگاه »

کاش می دانستم چیست
آنچه از چشم تو
تا عمق وجودم جاری است….

گزیر نیست!

دی ۲م, ۱۳۸۴ دسته Personal | بدون دیدگاه »

نخست
دیر زمانی در او نگریستم
چندان که چون نظر از وی باز گرفتم
در پیرامون من
همه چیز
به هیات او در آمده بود.
آن گاه دانستم که مرا دیگر
از او گریز نیست…

شاملو