جنگل و خاکستر » 2006 » سپتامبر

آرشیو برای مهر, ۱۳۸۵

سایه

مهر ۲م, ۱۳۸۵ دسته Imaginary | بدون دیدگاه »

از تو می‌پرسم:
تیرگی درد است یا شادی؟
جسم زندانست یا صحرای آزادی؟
ظلمت شب چیست؟
شب،
سایه روح سیاه کیست؟

امیدوارم

شهریور ۳۰م, ۱۳۸۵ دسته Personal | بدون دیدگاه »

امیدوارم قلبم

– بی آنکه ترک بخورد –

تاب بیاورد…