جنگل و خاکستر » 2006 » اکتبر

آرشیو برای آبان, ۱۳۸۵

آبان ۳م, ۱۳۸۵ دسته Personal | بدون دیدگاه »

هر که شد محرم دل در حرم یـار بماند
وان که این کار ندانست در انکـار بماند
اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن
شکر ایـزد که نــه در پـرده پـنـدار بماند

حرف زدن یادم رفته…. کمکم می کنی؟

چهار سال گذشت

مهر ۱۸م, ۱۳۸۵ دسته Personal | بدون دیدگاه »

حاضرم رنج بکشم ولی حاضر نیستم تسلیم یأس شوم.
به هیچکس اجازه نخواهم داد که در من چراغ سرخ اعتماد را خاموش کند.