جنگل و خاکستر » 2006 » نوامبر

آرشیو برای آذر, ۱۳۸۵

ESMER

آذر ۵م, ۱۳۸۵ دسته Personal | بدون دیدگاه »

ESMERIM BENIM…

آذر ۳م, ۱۳۸۵ دسته Personal | بدون دیدگاه »

سقط می‌شوم
هر ماه
از تو

در تو…

او دوستم ندارد

آبان ۲۶م, ۱۳۸۵ دسته Nostalgia, Personal | بدون دیدگاه »

Il ne m’aime pas.
Il aime quelqu’un d’autre