جنگل و خاکستر » 2006 » دسامبر

آرشیو برای دی, ۱۳۸۵

دی ۲م, ۱۳۸۵ دسته Personal | بدون دیدگاه »

نخستین بوسه‌های ما بگذار
یادبود آن بوسه‌ها باد ؛
که یاران ؛ با دهان سرخ زخمهای خویش
بر زمین ناسپاس نهادند …

احمد شاملو