جنگل و خاکستر » 2007 » ژانویه

آرشیو برای دی, ۱۳۸۵

دی ۲۸م, ۱۳۸۵ دسته Personal | بدون دیدگاه »

Heavy and beautiful with someone else’s child…
Would you still love me then ???

می بینی چطور حول محور آبستنی گرد شده ام؟

۱۳۸۵/۱۱/۱۹

دی ۱۹م, ۱۳۸۵ دسته Personal | بدون دیدگاه »

خیلی وقت است آبستنم از تو…

بیست و پنج سال می شود امروز…

انگار!