جنگل و خاکستر » 2007 » مارس

آرشیو برای فروردین, ۱۳۸۶

فروردین ۵م, ۱۳۸۶ دسته Imaginary, Nostalgia | بدون دیدگاه »

دور مانده ام از گذر زمان.

این روزها…
در پس کوچه های کنسرواتور موسیقی
و Ecole Florent پاریس چُرت می زنم.

آرام…

فروردین ۴م, ۱۳۸۶ دسته Personal | بدون دیدگاه »

اسمم را که صدا می کند عٌق می زنم.
این ویار اما
از عشق نیست…