جنگل و خاکستر » 2007 » جولای

آرشیو برای مرداد, ۱۳۸۶

مرداد ۶م, ۱۳۸۶ دسته Personal | بدون دیدگاه »

این دگر من نیستم، من نیستم
حیف از آن عمری که با من زیستم!

مرداد ۲م, ۱۳۸۶ دسته Personal | بدون دیدگاه »

باغی داشتم
برای روزهای بی‌نور
و شبهای بی‌ستاره و راههای غبارآلود
جایی که سکوت و علف می‌رویید
صدای پای عشق نبود
و نه هیچ زیبایی و شادی
و من آنجا تنها بودم
تا این که ناگهان از میان سکوت
مثل یک پرنده
صدای دلنواز دوستی آمد
که نزدیک می‌شد…

– Louis V. Ledoux-

تیر ۲۷م, ۱۳۸۶ دسته Personal | بدون دیدگاه »

امروز آفتاب از پشت پنجره لبخندم زد.