جنگل و خاکستر » 2008 » مارس

آرشیو برای فروردین, ۱۳۸۷

فروردین ۱م, ۱۳۸۷ دسته Personal | ۱ دیدگاه »

دل تو

اولین روز بهار

دل من

آخرین جمعه‌ی سال

و چه دورند و چه نزدیک به هم….

اسفند ۱۸م, ۱۳۸۶ دسته Personal | بدون دیدگاه »

پروانه‌ی من در تاری افتاده که عنکبوتش سیر است…نه می‌تواند پرواز کند،
نه بمیرد

-دانته