جنگل و خاکستر » 2010 » مارس

آرشیو برای فروردین, ۱۳۸۹

Screw the past

فروردین ۱م, ۱۳۸۹ دسته Personal | ۱۱ دیدگاه »

۸۶ بد بود
۸۷ قرار بود بهترین سال عمرم باشه… بدترینش شد
۸۸…
سرخوردگی جمعی‌مان را که کنار بگذاریم… برای من ۸۸ خوب هم نبوده باشد، لااقل خیلی بد نبود… و این خودش خوب است…
۸۹؟ نمیدونم…. اما حس می‌کنم سال تغییرات بزرگه و باید دوستش داشته باشم.

همین.

coming soon

اسفند ۲۴م, ۱۳۸۸ دسته Personal | ۸ دیدگاه »

 

من اگه نباشم

Nada

اسفند ۱۱م, ۱۳۸۸ دسته Real | ۴ دیدگاه »

در آغاز خلاء بود

..

.

در آخر هم…