جنگل و خاکستر » Real

بایگانی برای دسته Real

It happened to us all

شهریور ۸م, ۱۳۸۹ دسته By Others, Real | ۶ دیدگاه »

 

[Behzad]: ‘But I love her still. I still think of her.’

[Naipaul]: ‘How often do you think of her? Every day? Once a week?’

[Behzad]: ‘I think of her when my mind is clear. There are many things now. but I think of her.’

Among the Believers: An Islamic Journey
By V.S. Naipaul

  

Authentication

خرداد ۲۱م, ۱۳۸۹ دسته Personal, Real | ۱۰ دیدگاه »

 

مهم نیست که ما همیشه زودتر چیزها را می‌بینیم و می‌گوییم.

مهم شاید این باشد که بعضی‌ها با زور، اصرار به درک چیزهایی دارند که ذاتاً از فهم‌شان خارج است. در آخر هم به خاطر همه نفهمیدن‌هایشان ما را به قلدری محکوم می‌کنند. ما که تنها گناهمان دیدن و گفتن حقیقت است.

از همه مهم‌تر شاید این باشد که ما به احمق‌ها اجازه دادیم صاحب نظر شوند و یک روز خودمان را احمق قلمداد کنند.

همین

Nada

اسفند ۱۱م, ۱۳۸۸ دسته Real | ۴ دیدگاه »

در آغاز خلاء بود

..

.

در آخر هم…

End-Game

دی ۲۵م, ۱۳۸۸ دسته Real | ۹ دیدگاه »

 

نخود نخود… هر که رود تو قبر خود

Uncensored-18

دی ۲۵م, ۱۳۸۸ دسته Real | ۱ دیدگاه »

 

ما ز پایینیم، تا آخر پایین تر هم میرویم

Uncensored-17

دی ۱۲م, ۱۳۸۸ دسته Personal, Real | ۱۳ دیدگاه »

 

ما عادت کرده‌ایم…
ما عادت می‌کنیم…
ما احمق‌ها فقط بلدیم عادت کنیم…
تازه آخرش معلوم میشه اونم درست حسابی بلد نشدیم

Uncensored-16

آذر ۲۲م, ۱۳۸۸ دسته Personal, Real | ۸ دیدگاه »

 

هر کس هر چه می‌خواهد بگوید
من اما هنوز بر این عقیده‌ام که بـدذاتـی صفتی‌ست شدیداً ذاتـی
و نـه اکتسابی

سنگ-کاغذ-قیچی

مهر ۱۱م, ۱۳۸۸ دسته Personal, Real | ۱۰ دیدگاه »

سنگ بزرگ همیشه نشانه نزدن نیست….

بعضی وقت‌ها نشانه محکم‌تر زدن،

و بیشتر وقت‌ها نشان خود‌زنی‌ست

حتی…

Uncensored-10

خرداد ۲۱م, ۱۳۸۸ دسته Personal, Real | ۱۴ دیدگاه »

من و آدمهای اینجا
کارمان از آدم خوبه بودن گذشته است

آدم بدها که وجدانشان را با دروغ می‌خواباندند
و خودشان هم داستان‌هایشان باورشان می‌شد

ما فهمیده بودیم برای خوب شدن
باید اول با کرختی حقیقت روبرو شویـم

.

همه می‌دانند،

ما بیشتر آدم خره‌ی حکایت بوده‌ایم…
و
همیشه کار خرها سخت تر است

.

Afterward:

Hold me, wrap me up
Unfold me
I am small
and needy
Warm me up
And breathe me…..

SIA

اردیبهشت ۶م, ۱۳۸۸ دسته Real | ۲۰ دیدگاه »

.

وَ مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرًّا یَرَهُ

.

صفحه 1 از 3123