جنگل و خاکستر » تشنگی

برجسب های نوشته ها تشنگی

تشنگی من چه اهمیت دارد… ؟‌

مرداد ۱۶م, ۱۳۸۳ دسته Personal | بدون دیدگاه »

ترنج را چیدی
و من آخ نگفتم
می‌گویم آب
و تو بر اسب سپیدت می‌تازی
تا برایم نان بیاوری
چند بار بگویم
مرا از قصه‌ها بیرون کرده‌اند
تشنگی‌ام را دریاب !