جنگل و خاکستر » حواس پرت

برجسب های نوشته ها حواس پرت

حواس پرت!

مرداد ۳م, ۱۳۸۳ دسته Personal | بدون دیدگاه »

حواسم پرت شده است
هر چه صدا می‌زنم
جواب نمی‌دهد.
شاید از ارتفاع بلندی افتاده باشد ؟
.
.
به مادرم گفتم : ” اگر حواسم را پیدا نکنم …؟ ”
مادرم گفت : ” مگر آدم حواسش را هم گم می‌کند ؟!؟ ”
گفت : “حواست هم مثل خودت سر به هواست ”
اما من فقط گفتم : ” حواسم سر به هوا نبود… ”
.
.
نگفتم که می‌دانم حواسم کجاست
که می‌دانم از هیچ ارتفاعی سقوط نکرده…
به هیچکس نگفتم…
ولی خودم خوب می‌دانم
حواسم گم نشده !
.
.
عطر تن تـو حواسم را با خودش برده….

اگر حواسم برنگردد…. ؟