جنگل و خاکستر » خیانت

برجسب های نوشته ها خیانت

Uncensored-3: 18 Plus

بهمن ۱۴م, ۱۳۸۷ دسته Real | ۱۴ دیدگاه »

با دستش…
با دهانش…
…………….
همه کار می‌کند!

همه کار، بجز اصل کاری.
دلیلش را که بپرسی معصومانه نگاهت می‌کند و می‌گوید: اگر با دیگری ارضاء شوم عذاب وجدان می‌گیرم!

.

نمی‌دانم کدامیک درست‌تر است…. ما آدم‌ها چه مضحک خیانت می‌کنیم؟
یا اینکه مضحک می‌شویم وقتی خیانت می‌کنیم؟