جنگل و خاکستر » دیوار

برجسب های نوشته ها دیوار

آی دیوار !

مرداد ۱۰م, ۱۳۸۳ دسته Personal | بدون دیدگاه »

آی دیوار !
تکیه ام بر تو بود
بر تو !
بدون جاده خدا دویدی
و سنگی بزرگ
جای خالی‌ات را
با کلماتی مناسب
برای سرم پر کرد
و من…

.
.
.

می‌ایستی
باز تکیه می‌کنم
فراموش می‌کنم گرگم به هوا را
می‌گویند هیچ‌کس
از یک سوراخ
دوبار گزیده نمی‌شود
من می‌‌دانم
اگر شد
بار سومی در کار نخواهد بود.

(؟.؟.؟)