جنگل و خاکستر » مرگ، شفاف، مردن

برجسب های نوشته ها مرگ، شفاف، مردن

شفاف مرده‌ام…

شهریور ۱۹م, ۱۳۸۴ دسته Personal | بدون دیدگاه »

نـگـاه کـن !
بـبـیـن چـه شـفـاف مـرده‌ام
بـا سـرنـگی کـه در شـریــانم
دو سی‌سی هـوای تـازه دمیده !
… … … …
دلـم گـرفـتـه بـود
بـیـچـاره…
هوای تو کرده بود
…….
…..