جنگل و خاکستر » Charlie Chaplin

برجسب های نوشته ها Charlie Chaplin

نامه چارلی

اسفند ۲م, ۱۳۸۳ دسته Personal | بدون دیدگاه »

هیچ چیز و هیچکس دیگر در این جهان نیست که شایسته آن باشد که دختری ناخن پایش را به خاطر او عریان کند .
برهنگی، بیماری عصر ماست ، و من پیرمردم و شاید که حرفهای خنده دار می‌زنم .

اما به گمان من، تن عریان تو باید مال کسی باشد که روح عریانش را دوست می‌داری .
بد نیست اگر اندیشه تو در این باره مال ده سال پیش باشد . مال دوران پوشیدگی. نترس، این ده سال ترا پیر تر نخواهد کرد…..

“از نامه چارلی چاپلین به دخترش جرالدین”