جنگل و خاکستر » George Sanders

برجسب های نوشته ها George Sanders

تیر ۱۶م, ۱۳۸۵ دسته Real | بدون دیدگاه »

دنیای عزیز! دارم ترک‌ات می‌کنم. چون حوصله‌م سر رفته. فکر می‌کنم به قدر کافی زندگی کرده‌م. می‌خوام تو رو با همه‌ی  نگرانی‌هات توی این چاه مستراح خوشگل، ترک کنم. موفق باشی!»

یادداشت خودکشی جورج ساندرز
۱۹۰۶- ۲۵ آوریل ۱۹۷۲