جنگل و خاکستر » L.o.l.i.t.a

برجسب های نوشته ها L.o.l.i.t.a

دی ۲۸م, ۱۳۸۵ دسته Personal | بدون دیدگاه »

Heavy and beautiful with someone else’s child…
Would you still love me then ???

می بینی چطور حول محور آبستنی گرد شده ام؟