جنگل و خاکستر » O. Henry

برجسب های نوشته ها O. Henry

My last leaf

آبان ۱۷م, ۱۳۸۹ دسته By Others | ۱ دیدگاه »

 

روی تخت دراز کشیده‌ام

پنجره اتاق

قاب رنج است و خزان.

تو آخربن برگی

آخرین برگ داستان “ا.هنری”

اگر بیفتی من می میرم!

.

* از ایـنـجـا