جنگل و خاکستر » PTSD

برجسب های نوشته ها PTSD

آبان ۳۰م, ۱۳۸۷ دسته Personal | ۱ دیدگاه »

دیگر برای این بودن‌ها و نبودن‌ها دلایل منطقی نمی‌خواهم
حتی نمی‌خواهم که تو باشی یا نباشی
انگار هر چه بیشتر تو را خاک می‌کنم بیشتر می‌شوی و هر چه می‌میری پررنگتر می‌شوی
انگار می‌خواهی دوباره لج بازی‌ها را شروع کنی!

اینجایی‌ها دیگر من را به تو و تو را به من برنمی‌گردانند
شاید اینجایی‌ها صلاح را بهتر می‌دانند
و نه …
شاید تو هیچ وقت صلاح خودت دست خودت نبوده و این عادت را دوست داری
می توانیم عادت کنیم به اینکه هیچوقت نبوده‌ایم
یا اگر بوده‌ایم فقط هستیم که باشیم
سرزمین را که می توانیم عوض کنیم
خودمان را هم که هر روز عوض می‌کنیم
پس چیز دیگری نمی‌ماند
جز اینکه لاشه ها را برای همدیگر بفرستیم تا بوی گندش دماغمان را باز کند
و افتخار کنیم به هرزگی‌های قبل از مرگمان