جنگل و خاکستر » Reamon

برجسب های نوشته ها Reamon

Super girl

آذر ۲م, ۱۳۸۴ دسته Personal | بدون دیدگاه »

It’s Ok!
I got lost on the way,
But I’m a Super girl
And Super girls don’t cry!
Super girls just fly…